Thứ năm, 22/08/2019 - 12:56


HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

 

THÔNG BÁO

V/V ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NCKH DỰ THI NĂM 2020

K/g: Thầy, Cô cố vấn học tập các lớp sinh viên Khoa Tài chính công;

                                                    Liên chi đoàn Khoa tài chính công;

                                                   Các lớp sinh viên Khoa Tài chính công.

 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ Sinh viên NCKH dự thi các cấp năm học 2019 - 2020, BCN khoa yêu cầu Thầy, Cô cố vấn học tập các lớp sinh viên; Liên chi đoàn khoa; BCS và BCH chi đoàn các lớp sinh viên của Khoa Tài chính công triển khai phổ biến tới tất cả các sinh viên của Khoa Tài chính công về việc đăng ký đề tài Sinh viên NCKH dự thi năm 2020 với các quy định cụ thể như sau:

1. Mỗi sinh viên/nhóm sinh viên chỉ được đăng ký thực hiện 01 đề tài; Nhóm sinh viên thực hiện đề tài tối đa là 05 sinh viên và ghi rõ sinh viên trưởng nhóm nghiên cứu; Mỗi giáo viên được hướng dẫn tối đa 02 đề tài.

2. Sinh viên/nhóm sinh viên có thể tham khảo và đăng ký thực hiện các đề tài có trong Danh mục gợi ý đề tài Sinh viên NCKH dự thi do các Thầy, Cô gợi ý hoặc tự đề xuất tên đề tài dự thi và Thầy, Cô hướng dẫn.

3. Sinh viên/nhóm sinh viên đăng ký thực hiện đề tài Sinh viên NCKH dự thi 2020 gửi Thầy, Cô cố vấn học tập đầy đủ thông tin sau: (i) Tên đề tài; (ii) Họ và tên, lớp sinh viên/các sinh viên thuộc nhóm đăng ký; (iii) Họ và tên Thầy, Cô hướng dẫn; (iv) Bản dự thảo đề cương của đề tài đăng ký.

4. Thời hạn sinh viên/nhóm sinh viên gửi thông tin đăng ký thực hiện đề tài Sinh viên NCKH dự thi kèm theo Bản dự thảo đề cương tới Thầy, Cô cố vấn Học tập chậm nhất ngày 10/09/2019.

Thầy, Cô cố vấn học tập các lớp sinh viên; Liên chi đoàn khoa; BCS và BCH chi đoàn các lớp sinh viên có nhiệm vụ phổ biến thông báo này tới tất cả sinh viên của Khoa Tài chính công.

Thầy, Cô cố vấn học tập có nhiệm vụ tổng hợp đăng ký thực hiện đề tài Sinh viên NCKH dự thi 2020 của tất cả sinh viên/nhóm sinh viên theo lớp Thầy, Cô là cố vấn học tập và gửi về email của Khoa tài chính công chậm nhất ngày 12/09/2019.

DANH MỤC ĐỀ TÀI GỢI Ý SINH VIÊN NCKH DỰ THI NĂM 2020

 

TT

TÊN ĐỀ TÀI

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

1

Phân cấp tài khóa và tăng trưởng kinh tế ở địa phương

ThS. Đặng Văn Duy

2

Tài chính công với tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

ThS. Phạm Thị Lan Anh

3

Giải pháp tài chính thúc đẩy đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn Việt Nam.

PGS.,TS. Hoàng Thị Thúy Nguyệt

4

Quản lý tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp ở Việt Nam

ThS. Phạm Văn Hào

5

Đổi mới cơ cấu chi ngân sách nhà nước ở Việt Nam

ThS. Phạm Thanh Hà

6

Phát triển tín dụng bán lẻ tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

TS. Vũ Quốc Dũng

7

Phát triển tín dụng Nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

ThS. Nguyễn Thị Thương Giang

8

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử trong điều kiện công nghệ 4.0 tại Việt Nam (có thể lựa chọn nhóm khách hàng nghiên cứu)

TS. Lê Thu Huyền

9

Thách thức đối với Tài chính công trong nền kinh tế số.

TS. Nguyễn Thùy Linh

 

10

Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 dối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

TS. Nguyễn Thanh Giang

11

 Biến đổi khí hậu và sinh kế của đồng bằng sông cửu long.

Ths. Lê Thị Thúy

12

Chính sách tài khóa phát triển dịch vụ sự nghiệp công lập ở Việt Nam.

TS. Phùng Thanh Loan

13

Hoàn thiện chính sách tài chính phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay

ThS.Nguyễn Sơn Hải

14

Kế toán doanh thu dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện công lập ở Việt Nam hiện nay

ThS. Lê Thanh Dung

15

Kế toán hoạt động liên doanh liên kết tại các bệnh viện công lập ở Việt Nam hiện nay

ThS. Phạm thu Huyền

16

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

TS. Nguyễn Hồng Chỉnh

17

Kinh nghiệm quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam khi áp dụng IPSAS

PGS. TS Chúc Anh Tú

18

Giá dịch vụ đào tạo đại học công lập

ThS. Ngô Thuỳ Quyên

19

Kế toán đối với hoạt động hợp tác công - tư trong các cơ sở y tế công lập ở Việt Nam

ThS. Hy Thị Hải Yến

20

Quản lý tài chính các bệnh viện công lập trong bối cảnh tự chủ tài chính hiện nay

ThS. Phạm Thu Trang

21

Định hướng tính giá dịch vụ giáo dục đại học ở Việt Nam

ThS. Phạm Thu Huyền

                                                            Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

                                                              TM/BCN KHOA

                                                              Bùi Tiến Hanh

File đính kèm: /Portals/14/Thong%20bao%20Dang%20ky%20de%20tai%20SVNCKH%20du%20thi%202020.pdf

Số lần đọc: 11884
Tin phản hồi
Chuyên mục chính

Hoạt động qua ảnh
Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC0 Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC1 Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC2 Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC3 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20150 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20151 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20152 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20153 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20154 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20155

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Thư viện ảnh  |  Video hoạt động  |  Liên hệ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA TÀI CHÍNH CÔNG
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: khoatcc1963@gmail.com | Website: http://www.hvtc.edu.vn/taichinhcong
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà