Chức năng nhiệm vụ
Thứ năm, 26/12/2019 - 20:18

Giới thiệu chức năng và nhiệm vụ

Khoa Tài chính công tiền thân là Khoa Tài chính ngân sách được thành lập ngay từ ngày đầu thành lập Trường Cán bộ Tài chính - Ngân hàng nay là Học viện tài chính, năm 1963.

1. Quá trình thành lập và phát triển

Giai đoạn 1965 - 1973: Khoa Tài chính ngân sách; các chuyên ngành đào tạo gồm Ngân sách nhà nước; Thu quốc doanh và Thuế; Cấp phát và cho vay vốn đầu tư XDCB.

Giai đoạn 1973 - 1983: Khoa Tài chính; các chuyên ngành đào tạo gồm Ngân sách nhà nước; Thu ngân sách nhà nước; Cấp phát và cho vay vốn đầu tư XDCB; Tài chính công nghiệp; Tài chính Nông nghiệp; Tài chính Thương nghiệp; Tài chính XDCB.

Giai đoạn 1983 - 1995: Khoa Tài chính ngân sách; các chuyên ngàn đào tạo gồm Ngân sách nhà nước; Thu ngân sách nhà nước; Bảo hiểm; Quản lý Kho bạc nhà nước.

Giai đoạn 1995 - 1998: Khoa Tài chính nhà nước; các chuyên ngàn đào tạo gồm Quản lý tài chính nhà nước; Thuế Nhà nước; Tài chính quốc tế.

Giai đoạn 1998 - 2002: Khoa Tài chính nhà nước; các chuyên ngàn đào tạo gồm Quản lý tài chính nhà nước, Thuế Nhà nước.

Giai đoạn 2002 - nay: Khoa Tài chính công; các chuyên ngàn đào tạo gồm Quản lý tài chính công, Phân tích chính sách tài chính, Kế toán công.

2. Chức năng và nhiệm vụ

Đào tạo cán bộ tài chính có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành Quản lý tài chính công, Kế toán công, Phân tích chính sách tài chính và tham gia đào tạo các chuyên ngành khác của Học viện Tài chính.

Tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản lý kinh tế, Kế toán của Học viện Tài chính.

Nghiên cứu khoa học lĩnh vực Tài chính - kế toán và kinh tế; biên soạn giáo trình và tài liệu của các môn học thuộc các chuyên ngành đào tạo thuộc khoa đảm nhận.

3. Đội ngũ viên chức và cơ cấu tổ chức

Đội ngũ viên chức (tháng 12/2019): Tổng số có 39 giảng viên và 01 viên chức văn phòng khoa; trong đó có 34 giảng viên cơ hữu, 05 giảng viên kiêm chức, 07 PGS, 23 TS, 13 NCS, 3 Thạc sĩ.

Khoa Tài chính công có 04 bộ môn: Bộ môn Tài chính - Tiền tệ; Bộ môn Quản lý Tài chính công; Bộ môn Phân tích chính sách tài chính; Bộ môn Kế toán công.

5. Thành tích

Năm 1998 Khoa được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2001 Khoa được tặng Huân chương lao động hạng 3.

Nhiều năm Khoa được nhận danh hiệu “Tập thể lao động Xuất sắc Bộ khen”.

6. Giới thiệu các chuyên ngành

6.1. Chuyên ngành Quản lý Tài chính công (Mã số 01)

6.1.1. Mục tiêu đào tạo

Trang bị cho sinh viên các kiến thức lý luận và thực tiễn về nghiệp vụ quản lý tài chính công của Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Phát triển tư duy độc lập, sáng tạo và trau dồi phẩm chất chính trị, tư cách, đạo đức cho sinh viên để thực hiện có hiệu quả các nghiệp vụ quản lý tài chính công.

6.1.2. Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp

Cải cách tài chính công ở Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi nguồn nhân lực có chuyên môn về quản lý tài chính công được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của các cấp chính quyền nhà nước, các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội…

1. Trở thành công chức, cán bộ lãnh đạo về quản lý tài chính - ngân sách tại các cơ quan quản lý tài chính - ngân sách của các cấp chính quyền nhà nước như Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước huyện; Tổng cục Thuế, Cục Thế, Chi cục thế; Tổng cục Hải quan, Cục hải quan, Chi cục hải quan; Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện; Dự trữ Nhà nước…

2. Trở thành công chức, cán bộ lãnh đạo về quản lý tài chính - ngân sách tại các cơ quan nhà nước trực thuộc các cấp chính quyền nhà nước như Văn phòng Quốc hội; Văn phòng chính phủ; Văn phòng Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân các cấp chính quyền địa phương; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước trực thuộc các Bộ và cơ quan ngang, các cơ quan nhà nước khác ở trung ương; các Sở và các cơ quan nhà nước khác ở cấp tỉnh; các Phòng và các cơ quan nhà nước khác ở cấp huyện...

3. Trở thành công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo về quản lý tài chính - ngân sách tại các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam…

4. Trở thành viên chức, cán bộ lãnh đạo về quản lý tài chính - ngân sách tại các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công như giáo dục - đào tạo và dạy nghề; khoa học và công nghệ; y tế, dân số và gia đình; văn hóa thông tin; phát thanh, truyền hình, thông tấn; thể dục thể thao; bảo vệ môi trường; kinh tế… như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, bảo tàng, thư viện, nhà xuất bản, truyền hình Việt Nam và truyền hình ở các địa phương…

5. Trở thành giảng viên, nghiên cứu viên về quản lý tài chính công tại các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học trên phạm vi cả nước như các học viện, các viện nghiên cứu, các đại học, trường đại học...

6. Trở thành chuyên gia tư vấn về quản lý tài chính công cho các cấp chính quyền nhà nước, các bộ, các cơ quan nhà nước, các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, các tổ chức quốc tế…

6.2. Chuyên ngành Kế toán công (Mã số 23)

6.2.1. Mục tiêu đào tạo

Kế toán công là nhằm đào tạo các cán bộ chuyên môn chuyên sâu, cán bộ quản lý và nghiên cứu có trình độ đại học trở lên nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, đặc biệt là trong lĩnh vực công.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán công được trang bị kiến thức sâu rộng cả lý thuyết lẫn thực tiễn, cả nghiên cứu lẫn thực hành về ngành kế toán, tài chính, trong đó trọng tâm vào lĩnh vực kế toán, tài chính công.

6.2.2. Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên có thể linh hoạt và chủ động thích ứng được với hầu hết các khu vực và lĩnh vực nghề nghiệp trên thị trường lao động.

1. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán công không những có rất rất nhiều cơ hội trong thị trường lao động trong nước, mà còn có nhiều cơ hội tại thì trường lao động quốc tế, tương lai gần sinh viên Kế toán công hoàn toàn có đủ khả năng để trở thành một trong những thành viên cốt cán nghiên cứu triển khai dự án chuẩn mực Kế toán công và Tổng kế toán Nhà nước ở Việt Nam.

2. Đồng thời, sinh viên Kế toán công cũng hoàn toàn có thể trở thành cánh tay phải - người trợ lý đắc lực cho các chủ tài khoản ở chính quyền Trung ương và địa phương, và rất có thể , trong tương lai, chủ tài khoản sẽ là những sinh viên đã từng tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán công, người dẫn dắt, chi phối nền tài chính quốc gia.

6.3. Chuyên ngành Phân tích chính sách (Mã số 18)

6.3.1. Mục tiêu đào tạo

Có kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về khoa học Tài chính-ngân hàng, về khoa học xã hội.

Có đủ kỹ năng và năng lực phân tích để giải quyết các vấn đề chuyên môn với mức độ phức tạp cao, có tính liên ngành trong phân tích chính sách tài chính; có khả năng xây dựng chiến lược, kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp và phân tích tác động của chính sách tài chính đến các chủ thể trong nền kinh tế.

Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội về nhân lực ngành Tài chính ngân hàng và có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn.

6.3.2. Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp

1. Với khu vực nhà nước

Ở cấp Trung ương, sinh viên có thể làm việc chuyên môn về thực thi và phân tích chính sách tại các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện nghiên cứu thuôc các bộ, ban ngành liên quan như Bộ Tài chính (Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc), Bộ Kế Hoạch đầu tư, Ngân hàng Nhà Nước, Bộ công thương…cũng như các Bộ, Ngành khác.

Ở cấp địa phương sinh viên có thể làm việc tại các đơn vị như Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Sở Tài chính, Sở kế hoạch và đầu tư, các Sở, Ban, Ngành ở địa phương là những cơ quan hành chính nhà nước liên quan lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng. Sinh viên cũng có chuyên môn để có thể làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến địa phương.

2. Với khu vực doanh nghiệp và các tổ chức ngoài nhà nước: Sinh viên chuyên ngành phân tích chính sách tài chính có thể làm phân tích tài chính và thẩm định dự án, quản lý dự án, chuyên viên phân tích đầu tư, phân tích tài chính tại các bộ phận kế hoạch, tài chính, tư vấn, hoạch định chiến lược của các Tổng công ty, các công ty và các đơn vị sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế. Sinh viên chuyên ngành cũng có nhiều cơ hội làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, các công ty tư vấn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các công ty chứng khoán…

3. Ngoài ra sinh viên chuyên ngành cũng sẽ có nhiều cơ hội để làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các trường, các cơ quan nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, cũng như nhân viên của các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực kinh tế tài chính.

7. Danh sách giảng viên

7.1. BỘ MÔN TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ

Họ và tên:

Đỗ Đình Thu

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

13/08/1965

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

Trưởng bộ môn

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên cao cấp

Điện thoại: 0913394805        Email: dodinhthu@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1984 - 1988

Cử nhân Tài chính - Tín dụng, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

1996 - 1999

Thạc sĩ kinh tế, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

2004 - 2007

Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1989 - nay

Bộ môn Lý thuyết tài chính, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội - nay là Bộ môn Tài chính - Tiền tệ, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Lý thuyết Tài chính; Tài chính - Tiền tệ; Quản lý nhà nước về Tài chính tiền tệ; Thanh tra Tài chính.

 

Họ và tên:

Lê Thu Huyền

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

24/09/1965

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

Nguyên phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên chính

Điện thoại: 0983309868        Email: lethuhuyen@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1983 - 1987

Cử nhân Tài chính - Tín dụng, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

   1996 - 1997

MBA Quản trị Kinh doanh - CFVG và Đại học Kinh tế Quốc dân.

2004 - 2008

Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1988 - nay

Bộ môn Lý thuyết tài chính, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội - nay là Bộ môn Tài chính - Tiền tệ, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Lý thuyết Tài chính; Tài chính - Tiền tệ; Quản lý nhà nước về Tài chính tiền tệ; Thanh tra Tài chính.

 

Họ và tên:

Phạm Ngọc Dũng

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

03/06/1961

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

Nguyên Trưởng Khoa

Học hàm, học vị:

Phó giáo sư, Tiến sĩ, NGƯT

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên cao cấp

Điện thoại: 0979098999        Email: phamngocdung@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1978 -1982

Cử nhân Tài chính - Tín dụng, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

1995 - 2001

Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1982 - nay

Bộ môn Tài chính học, Khoa Ngân sách, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội - nay là Bộ môn Tài chính - Tiền tệ, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Lý thuyết Tài chính; Tài chính - Tiền tệ; Quản lý nhà nước về Tài chính tiền tệ; Thanh tra Tài chính.

 

Họ và tên:

Vũ Quốc Dũng

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

19/04/1977

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

Phó chủ tịch công đoàn Khoa Tài chính công

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên chính

Điện thoại: 0913585505        Email: vuquocdung@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1995 - 1999

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

2003 - 2010

Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2000 - 2007

Bộ môn Lý thuyết tiền tệ, Khoa ngân hàng - Bảo hiểm, Học viện Tài chính

2007 - nay

Bộ môn Tài chính - Tiền tệ, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Lý thuyết Tài chính; Tài chính - Tiền tệ; Quản lý nhà nước về Tài chính tiền tệ.

 

Họ và tên:

Nguyễn Thu Hương

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

15/07/1974

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

 

Học hàm, học vị:

Thạc sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên chính

Điện thoại: 0989997959        Email: huongnt@hvtc.edu.vn 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1991-1995

Cử nhân Tài chính - Ngân Hàng, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

2001 - 2003

Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1996 - nay

Bộ môn Lý thuyết Tài chính nay là Bộ môn Tài chính - Tiền tệ, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Lý thuyết Tài chính; Tài chính - Tiền tệ.

 

Họ và tên:

Nguyễn Thùy Linh

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

02/09/1977

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

Phó trưởng Bộ môn

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên chính

Điện thoại: 0902036770        Email: nguyenthuylinh@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1995 -1999

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

1999 - 2001

2002 - 2003

MBA Quản trị Kinh doanh - CFVG và Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thạc sĩ Tài chính, Ngân hàng và Kinh Tế Quốc tế, Đại Học Lyon II, CH Pháp.

2007 - 2012

Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

1995 -1999

Cử nhân kinh tế, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2000 - nay

Bộ môn Lý thuyết tài chính, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội - nay là Bộ môn Tài chính - Tiền tệ, khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Lý thuyết Tài chính; Tài chính - Tiền tệ; Quản lý nhà nước về Tài chính tiền tệ.

 

Họ và tên:

Nguyễn Thanh Giang

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

10/09/1979

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

Phó trưởng Bộ môn, Uỷ viên Ban chấp hành công đoàn Khoa Tài chính công

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên chính

Điện thoại: 0903402729       Email: chipchip1702@yahoo.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1997 - 2001

Cử nhân Tài chính - Ngân Hàng, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

2006 - 2007

Thạc sĩ kinh tế, Đại học Quốc gia - Viện Quản trị kinh doanh Bruxel, Bỉ.

2011 - 2018

Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2003 - nay

Bộ môn Tài chính - Tiền tệ, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Lý thuyết Tài chính; Tài chính - Tiền tệ; Quản lý nhà nước về Tài chính tiền tệ.

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thương Giang

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

16/05/1983

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

 

Học hàm, học vị:

Thạc sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên chính

Điện thoại: 0903261692        Email: nguyenthithuonggiang@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2000 - 2004

Cử nhân Tài chính - Ngân Hàng, Học viện Tài chính.

2009 - 2011

Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2005 - 2009

Vụ ngân sách - Bộ Tài chính.

2009 - nay

Bộ môn Tài chính - Tiền tệ, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Lý thuyết Tài chính; Tài chính - Tiền tệ.

 

Họ và tên:

Phùng Thanh Loan

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

11/11/1988

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

 

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên chính

Điện thoại: 0976298385        Email: phungthanhloan@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2006 - 2010

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Học viện Tài chính.

2011 - 2013

Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

2015 - 2019

Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2010 - nay

Bộ môn Tài chính - Tiền tệ, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Lý thuyết Tài chính; Tài chính - Tiền tệ; Quản lý nhà nước về Tài chính tiền tệ.

 

Họ và tên:

Nguyễn Sơn Hải

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

13/12/1990

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

Phó bí thư Liên chi đoàn Khoa Tài chính công

Học hàm, học vị:

Thạc sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên

Điện thoại: 0976910806        Email: nguyensonhai@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2008 - 2012

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Học viện Tài chính.

2012 - 2014

Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2012 - nay

Bộ môn Tài chính - Tiền tệ, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Lý thuyết Tài chính; Tài chính - Tiền tệ.

 

Họ và tên:

Lê Thị Thúy

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

23/12/1986

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

 

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên

Điện thoại: 0363450097       Email: lethithuy@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2004 - 2008

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Học viện Tài chính.

2009 - 2010

Thạc sĩ kinh tế, trường Essex, Vương Quốc Anh.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2010 - nay

Bộ môn Tài chính - Tiền tệ, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Lý thuyết Tài chính; Tài chính - Tiền tệ.

 

Họ và tên:

Hoàng Thị Chung

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

10/06/1967

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

Văn phòng khoa

Học hàm, học vị:

Cử nhân kinh tế

Chức danh nghề nghiệp:

Chuyên viên chính

Điện thoại: 0988 652 066      Email: hoangthichung@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1991 - 1995

Cử nhân kinh tế, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1984 -1995

Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

1996 - nay

Chuyên viên Văn phòng khoa Tài chính công - Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Quản lý hành chính và văn thư của khoa Tài chính công.

 

7.2. BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG 

Họ và tên:

Bùi Tiến Hanh

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

31/10/1966

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

Phó trưởng khoa PT, Bí thư Chi bộ, Trưởng bộ môn

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ, NGƯT

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên cao cấp

Điện thoại: 0913034920        Email: buitienhanh@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1983 - 1987

Cử nhân Tài chính - Tín dụng, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

1996 - 1999

Thạc sĩ kinh tế, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

2004 - 2007

Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1988 - 1993

Bộ môn Tiền tệ Tín dụng, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

1994 - nay

Bộ môn Quản lý Tài chính nhà nước, Khoa Tài chính nhà nước, Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội; nay là Bộ môn Quản lý tài chính công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Quản lý tài chính công; Quản lý thu NSNN; Quản lý chi NSNN; Quản trị tài chính đơn vị cung cấp dịch vụ công; Quản lý tài chính xã; Quản lý chí phí dự án đầu tư nguồn vốn NSNN; Quản lý dự án đầu tư; Quản lý tài chính các đơn vị sử dụng NSNN; Quản lý tài sản công; Kế toán công.

 

E:\BUI TIEN HANH\KHOA BO MON\TAI LIEU CHUNG CUA BO MON\CV Giang vien\Phuong4x6.jpg

Họ và tên:

Phạm Thị Hoàng Phương

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

20/12/1977

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

Phó trưởng bộ môn, Chủ tịch công đoàn Khoa Tài chính công

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên chính

Điện thoại: 0904178040        Email: Phamthihoangphuong@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1995 - 1999

Cử nhân Tài chính - Ngân Hàng, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

2000 - 2003

Thạc sĩ kinh tế, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

2007 - 2013

Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2000 - 2002

Công ty TNHH Delta Decor.

2003 - 2008

Bộ môn Hải quan, Khoa Thuế - Hải quan, Học viện Tài chính.

2008 - nay

Bộ môn Quản lý tài chính công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Quản lý tài chính công; Quản lý thu NSNN; Quản lý chi NSNN; Quản trị tài chính đơn vị cung cấp dịch vụ công; Quản lý tài chính xã; Quản lý tài chính các đơn vị sử dụng NSNN; Quản lý tài sản công; Kế toán công.

 

Họ và tên:

Phạm Thanh Hà

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

17/12/1987

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

Phó trưởng bộ môn, Bí thư Chi đoàn giáo viên Khoa Tài chính công

Học hàm, học vị:

Thạc sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên chính

Điện thoại: 0914777030        Email: Phamthanhha@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2005 - 2009

Cử nhân Tài chính - Ngân Hàng, Học viện Tài chính.

2009 - 2011

Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

2018 - nay

NCS Tài chính - Ngân hàng, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2009 - nay

Bộ môn Quản lý Tài chính công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Quản lý tài chính công; Quản lý thu NSNN; Quản lý chi NSNN; Quản trị tài chính đơn vị cung cấp dịch vụ công; Quản lý tài chính xã; Quản lý chí phí dự án đầu tư nguồn vốn NSNN; Quản lý tài sản công.

 

Họ và tên:

Phạm Thị Lan Anh

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

20/4/1985

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

 

Học hàm, học vị:

Thạc sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên

Điện thoại: 0912958488        Email: phamthilananh@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2005 - 2009

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Học viện Tài chính.

2010 - 2011

Thạc sĩ Kinh tế, kinh doanh, tài chính và ngân hàng, ĐH Portsmoth - Vương quốc Anh.

2017 - nay

NCS Tài chính - Ngân hàng, Học viện Tài chính

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2012 - nay

Bộ môn Quản lý tài chính công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Quản lý tài chính công; Quản lý thu NSNN; Quản lý chi NSNN; Quản trị tài chính đơn vị cung cấp dịch vụ công; Quản lý tài chính xã; Quản lý tài sản công.

 

Họ và tên:

Đặng Văn Duy

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

08/03/1989

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

 

Học hàm, học vị:

Thạc sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên

Điện thoại: 0943968321        Email: dangvanduy@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2007 - 2011

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Học viện Tài chính.

2012 - 2013

Thạc sĩ Tài chính, Queen’s University Belfast.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2013 - nay

Bộ môn Quản lý tài chính công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Quản lý tài chính công; Quản lý thu NSNN; Quản lý chi NSNN; Quản trị tài chính đơn vị cung cấp dịch vụ công; Quản lý tài chính xã.

 

Họ và tên:

Phạm Văn Hào

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

13/07/1991

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

Phó bí thư Đoàn TNCSHCM Học viện Tài chính

Học hàm, học vị:

Thạc sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên

Điện thoại: 0964130791        Email: phamvanhao@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2009 - 2013

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Học viện Tài chính.

2013 - 2015

Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

2016 - nay

NCS Tài chính - Ngân hàng, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2013 - nay

Bộ môn Quản lý tài chính công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Quản lý tài chính công; Quản lý thu NSNN; Quản lý chi NSNN; Quản trị tài chính đơn vị cung cấp dịch vụ công; Quản lý tài chính xã; Quản lý chi phí dự án đầu tư nguồn vốn NSNN.

 

Họ và tên:

Hoàng Thị Thuý Nguyệt

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

17/04/1963

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

 

Học hàm, học vị:

Phó giáo sư, Tiến sĩ, NGƯT

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên cao cấp

Điện thoại: 0913013556        Email: nguyettaichinh@yahoo.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1980 - 1984

Cử nhân Tài chính - Tín dụng, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

1998 - 2001

Thạc sĩ kinh tế, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

2003 - 2007

Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1985 - 1989

Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

1990 - 1995

Bộ môn Tiền tệ Tín dụng,  Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

1996 - 1997

Học tập, nghiên cứu tại Đại học Tổng hợp Graz, Cộng hòa Áo.

1997 - nay

Bộ môn Quản lý Tài chính công - Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Quản lý tài chính công; Quản lý thu NSNN; Quản lý chi NSNN; Quản trị tài chính đơn vị cung cấp dịch vụ công; Quản lý tài chính xã.

 

Họ và tên:

Nguyễn Trọng Thản

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

02/12/1966

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

Trưởng khoa Sau đại học, Giảng viên kiêm chức

Học hàm, học vị:

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên cao cấp

Điện thoại: 0913569681        Email: nguyentrongthan@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1985 - 1989

Cử nhân Tài chính - Tín dụng, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

1996 - 2000

Thạc sĩ kinh tế, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

2001 - 2005

Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1988 - 1993

Bộ môn Tiền tệ Tín dụng, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

1994 - 2006

Bộ môn Quản lý Tài chính nhà nước, Khoa Tài chính nhà nước, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội; nay là Bộ môn Quản lý tài chính công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

2006 - 2007

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán, Học viện Tài Chính; giảng viên kiêm chức Bộ môn Quản lý tài chính công.

2007 - Nay

Khoa Sau đại học, Học viện Tài chính; giảng viên kiêm chức Bộ môn Quản lý tài chính công.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Quản lý tài chính công; Quản lý thu NSNN; Quản lý chi NSNN; Quản trị tài chính đơn vị cung cấp dịch vụ công; Quản lý tài chính xã; Quản lý chí phí dự án đầu tư nguồn vốn NSNN; Quản lý dự án đầu tư; Quản lý tài chính các đơn vị sử dụng NSNN; Quản lý tài sản công.

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thúy Nga

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

04/4/1978

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

Phó trưởng Ban Quản lý khoa học, Giảng viên kiêm chức

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên chính

Điện thoại: 0982701556        Email: Nguyenthithuynga@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1995 - 1999

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

2002 - 2005

Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

2010 - 2015

Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1999 - 2005

Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Trung cấp Kinh tế Hải Dương, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương (nay là Trường Đại học Hải Dương).

2006 - 2009

Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương

2009 - 2010

Giảng viên, Phó Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương (nay là Trường Đại học Hải Dương).

2010 - 2012

Giảng viên,  Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương (nay là Trường Đại học Hải Dương).

2012 - 2018

Giảng viên chính, Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương Khóa XIV, XV;                                                               Ủy viên Ban Thường vụ  Đảng ủy; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương.

2019 - nay

Giảng viên chính, Phó Trưởng Ban QLKH, Giảng viên kiêm chức Bộ môn QLTCC, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Quản lý tài chính công; Quản lý thu NSNN; Quản lý chi NSNN; Quản trị tài chính đơn vị cung cấp dịch vụ công; Quản lý tài chính xã.

 

7.3. BỘ MÔN KẾ TOÁN CÔNG

 

Họ và tên:

Ngô Thanh Hoàng

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

01/08/1974

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

Trưởng Ban QLKH, Phụ trách Bộ môn Kế toán công

Học hàm, học vị:

Phó giáo sư, Tiến sĩ, NGƯT

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên Cao cấp

Điện thoại: 0912792999        Email: ngothanhhoang@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1991 - 1995

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội.

1996 - 1999

Cử nhân ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

2001 - 2003

Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

1997 - 2013

Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1996 - 2006

Bộ môn Thuế nhà nước, Khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính.

2006 - 2012

Bộ môn Quản lý Tài chính công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

2012 - nay

Trưởng Bộ môn Kế toán công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

2016 - nay

Phó Ban QLKH, Trưởng Bộ môn Kế toán công, Giảng viên kiêm chức.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Kế toán công; Tài chính công và quản lý tài chính công; Kinh tế; Tài chính - kế toán.

 

Họ và tên:

Võ Thị Phương Lan   

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

20/03/1976

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên chính

Điện thoại: 0913398988        Email: vophuonglan76@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1995 - 1999

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

2004 - 2011

Tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính.

1995 - 1998

Cử nhân ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2000 - 2014

Bộ môn Quản lý Tài chính công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

2014 - nay

Bộ môn Kế toán công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Kế toán công; Tài chính công và quản lý tài chính công.

 

Họ và tên:

Lê Văn Liên

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

05/01/1970

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

 

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên chính

Điện thoại: 0903426736        Email: levanlienhvtc@yahoo.co.jp

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1987 - 1991

Cử nhân Kế toán, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

2000 - 2002

Thạc sĩ kinh tế, Đại học Thương mại Otaru, Nhật Bản.

2002 - 2005

Tiến sĩ kinh tế, Đại học Kyushu, Nhật Bản.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1991 - 2009

Bộ môn kế toán doanh nghiệp, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

2009 - 2012

Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

2012 - 2016

Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị Tài chính công, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2016 - nay

Bộ môn Kế toán công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Kế toán.

 

Họ và tên:

Phạm Thu Huyền

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

17/11/1984

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

 

Học hàm, học vị:

Tiến sỹ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên chính

Điện thoại: 0914262758        Email: thuhuyen17111984@yahoo.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2002 - 2006

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Học viện Tài chính.

2006 - 2009

Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

2014 - 2019

Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2007 - 2008

Vụ Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính.

2008 - 2012

Bộ môn Quản lý Tài chính công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

2012 - nay

Bộ môn Kế toán công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Kế toán công; Tài chính công và quản lý tài chính công.

 

Họ và tên:

Hy Thị Hải Yến

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

01/09/1988

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

 

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên

Điện thoại: 0947692228        Email: hyhaiyen@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2006 - 2010

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Học viện Tài chính.

2011 - 2013

Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2011 - 2012

Bộ môn Quản lý Tài chính công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

2012 - nay

Bộ môn Kế toán công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Kế toán công; Tài chính công và quản lý tài chính công.

 

Họ và tên:

Lê Thị Bích Ngọc

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

17/7/1989

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

 

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên

Điện thoại: 0974074487       Email: ngocltb89@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2007 - 2011

Cử nhân kinh tế, Học viện Tài chính.

2014 - 2016

Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2013 - nay

Bộ môn Kế toán công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Kế toán công; Tài chính công và quản lý tài chính công.

 

Họ và tên:

Ngô Thị Thùy Quyên

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

16/11/1989

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

 

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên

Điện thoại: 0985056295        Email: ngothuyquyen@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2007 - 2011

Cử nhân kinh tế, Học viện Tài chính.

2012 - 2014

Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2011 - 2012

Bộ môn Quản lý Tài chính công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

2012 - nay

Bộ môn Kế toán công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Kế toán công; Tài chính công và quản lý tài chính công.

 

Họ và tên:

Lê Thanh Dung

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

16/10/1991

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

 

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên

Điện thoại: 0949.393.491      Email: lethanhdung@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2009 - 2013

Cử nhân Kinh tế, Học viện Tài chính.

2014 - 2016

Thạc sỹ Kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2013 - nay

Bộ môn Kế toán công, Khoa Tài chính công - Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Kế toán công; Tài chính công và quản lý tài chính công.

 

Họ và tên:

Phạm Thu Trang

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

05/08/1988

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

 

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên

Điện thoại: 0914441277        Email: phamthutrang@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2006 - 2010

Cử nhân kinh tế, Học viện Tài chính

2010 - 2012

Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính

2016 -2020

NCS Tài chính - Ngân Hàng, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2010 - 2012

Bộ môn Phân tích chính sách tài chính, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

2012 - nay

Bộ môn Kế toán công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

2010 - 2012

Bộ môn Phân tích chính sách tài chính, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Kế toán công; Tài chính công và quản lý tài chính công.

 

Họ và tên:

Nguyễn Hồng Chỉnh

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

13/05/1982

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

 

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên chính, Giảng viên kiêm chức

Điện thoại: 0989.670.001      Email: nguyenhongchinh@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2001 - 2005

Cử nhân Kế toán, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội (Học viện Nông nghiệp).

2008 - 2010

Thạc sĩ Kế toán, Đại học Thương mại.

2013 - 2017

Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Học viện Khoa học xã hội.

2018

The training program for Vietnamese consultants: Improved production and quality.

2019

Viet nam Master Consultant training program (Training in Suwon, Korea).

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2005 - 2007

Kế toán cho các doanh nghiệp tại Hà Nội.

2008 - 2012

Giảng viên, Kế toán viên, Khoa kinh tế và Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng yên.

2012 - 2018

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp, Khoa kế toán - Kiểm toán, Đại học Công nghiệp Hà Nội.

2018 - nay

Ban Quản lý khoa học; Giảng viên kiêm chức Bộ môn Kế toán công, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Kế toán công; Kế toáng doanh nghiệp; Tài chính công; quản trị doanh nghiệp.

 

7.4. BỘ MÔN PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

 

Họ và tên:

Vũ Sỹ Cường

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

27/10/1974

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

Phó Trưởng bộ môn (PT)

Học hàm, học vị:

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên cao cấp

Điện thoại: 0943851778        Email: vusycuong@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1991 - 1996

Kỹ sư kinh tế - Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

1999 - 2000

Thạc sĩ Quản lý thuế và tài chính - Đại học Tổng hợp Paris Dauphine (Cộng hòa Pháp).

2004 - 2009

Tiến sĩ kinh tế - Đại học Tổng hợp Paris 1 Pantheon Sorbonne (Cộng hòa Pháp).

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1997 - 2010

Bộ môn Kinh tế Phát triển.

2011 - 2012

Nhóm tư vấn chính sách Bộ Tài chính và Bộ môn Phân tích chính sách tài chính, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

2012 - nay

Bộ môn Phân tích chính sách tài chính, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Đánh giá chi tiêu công; phân tích chính sách tài khóa (thuế, ngân sách…), chính sách tiền tệ, tài chính phát triển, đầu tư công.

 

Họ và tên:

Hoàng Trung Đức

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

15/08/1990

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

 

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên chính

Điện thoại: 0346.313.125      Email: HoangTrungDuc@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2008 - 2012

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Học viện Tài chính.

2013 - 2015

Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Học viện Tài chính.

2016 - 2019

Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng, Học viện Tài chính.

    2014 - 2017

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

    2017 - nay

Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2012 - nay

Bộ môn Phân tích chính sách tài chính, Khoa tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Chính sách công; Đánh giá doanh nghiệp; Phân tích tài chính doanh nghiệp; Tiếng Anh Tài chính.

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thảo

Giới tính:

Nữ

Ngày sinh:

06/05/1988

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

Bí thư Liên chi đoàn Khoa Tài chính công

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên

Điện thoại:                            Email: nguyenthithao@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2006 - 2010

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Học viện Tài chính.

2010 - 2012

Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2010 - nay

Bộ môn Phân tích chính sách Tài chính, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Chính sách công; Cơ sở Phân tích chính sách; Lý thuyết phân tích chính sách, chính sách tài khóa.

 

Họ và tên:

Nguyễn Hữu Đại

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

11/01/1990

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

 

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên

Đơn vị công tác:

Bộ môn Phân tích chính sách Tài chính

                            Điện thoại: 0962246468     Email: Dainh90@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2007 - 2011

Cử nhân Tài chính- Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân

2012 - 2013

Thạc sĩ Tài chính. Đại học Coventry, Vương quốc Anh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2013 – nay

Bộ môn Phân tích chính sách Tài chính, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Phân tích chính sách tài chính; phân tích chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa đối với nền kinh tế vĩ mô, phân tích và đánh giá dự án công và tư, phân tích tài chính doanh nghiệp

 

Họ và tên:

Nguyễn Anh Quang

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

06/12/1988

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

 

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên

Đơn vị công tác:

Bộ môn Phân tích chính sách Tài chính

                           Điện thoại: 0906016088      Email: quanganh0612@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2006 - 2010

Cử nhân kinh tế, Học viện Tài chính

2012 - 2013

Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng, Đại học Bangor, Vương quốc Anh

2015-2019

Tiến sĩ Tài chính, Đại học Bangor, Vương quốc Anh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2010 – nay

Bộ môn Phân tích chính sách Tài chính, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Cơ sở Phân tích chính sách, Lý thuyết phân tích chính sách

 

Số lần đọc: 5154
Các bài đã đăng
Trang 1/1
Chuyên mục chính

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Thư viện ảnh  |  Video hoạt động  |  Liên hệ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA TÀI CHÍNH CÔNG
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: khoatcc1963@gmail.com | Website: http://www.hvtc.edu.vn/taichinhcong
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà