Chủ nhật, 31/07/2022 - 17:34

HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA TÀI CHÍNH CÔNG NĂM HỌC 2022-2023

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2022

 

 

HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

NĂM HỌC 2022-2023

 

1. Chủ đề hội thảo: Tài chính và kế toán công với phát triển nền kinh tế số

2. Thành phần tham gia

- CBGV (tối thiểu mỗi CBGV 01 bài, nếu đồng tác giả thì số bài viết tương đương với số người đồng tác giả) và NCS sinh hoạt chuyên môn Khoa Tài chính công.

- Các nhà khoa học trong và ngoài Học viện quan tâm tới chủ đề hội thảo.

3. Thời gian hội thảo dự kiến: Đầu tháng 09/2022

4. Tên file bài viết, địa chỉ và thời hạn gửi bài viết tham gia hội thảo: Tên file bài viết gửi tham gia hội thảo ghi tên tác giả và tên bài viết và gửi vào địa chỉ Email: khoatcc@hvtc.edu.vn; phungthanhloan@hvtc.edu.vnthuquitc65@gmail.com chậm nhất ngày 30/08/2022.

5. Quy định về hình thức bài viết tham gia hội thảo

5.1. Khổ giấy, căn lề, font chữ, dãn dòng: Khổ giấy A4; lề trên 2,5cm; lề dưới 2,5cm; lề trái 3,0cm; lề phải 2,0cm; font chữ Time New Roman; cỡ chữ 13; dãn dòng 1,15; fist line 1,2cm.

5.2. Tên bài viết: Không quá 20 từ, phản ánh trực diện nội dung bài viết, chữ IN HOA ĐẬM, căn giữa trang.

5.3. Tên tác giả: Ghi học hàm, học vị, họ và tên đầy đủ; ở phía dưới tên bài viết, căn bên phải, chữ thường đậm nghiêng; nếu có nhiều tác giả thì mỗi tác giả ghi một dòng riêng.

5.4. Tóm tắt và từ khóa: Bài viết phải có tóm tắt và từ khóa; tóm tắt bài viết không quá 1/2 trang giấy A4; từ khoá trình bày ngay dưới phần tóm tắt và không quá 3 từ khóa.

5.5. Bảng, biểu và hình, sơ đồ

Bảng, biểu phải đánh số thứ tự và có tiêu đề rõ ràng ở phía trên của bảng, biểu; tiêu đề của bảng, biểu chữ thường đậm; có dẫn nguồn phía dưới của bảng, biểu chữ thường, nghiêng.

Hình, sơ đồ phải đánh số thứ tự và có tiêu đề rõ ràng ở phía dưới của hình, sơ đồ; tiêu đề của hình, sơ đồ chữ thường đậm; có dẫn nguồn ngay dưới tiêu đề của hình, sơ đồ chữ thường, nghiêng.

5.6. Danh mục tài liệu tham khảo: Bài viết phải có danh mục tài liệu tham khảo; tiêu đề Danh mục tài liệu tham khảo: chữ in thường đậm, underline; tài liệu tham khảo phải đánh số thứ tự, sắp xếp thứ tự a, b, c và không quá 10 tài liệu tham khảo.

5.7. Bài viết phải trình bày chuẩn theo quy định trong văn bản word và không có lỗi chính tả.

6. Gợi ý những nội dung chính viết bài tham gia hội thảo

1) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về tài chính công với phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam.

2) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về kế toán công với phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam.

3) Kinh nghiệm quốc tế về tài chính công với phát triển nền kinh tế số.

4) Kinh nghiệm quốc tế về kế toán công với phát triển nền kinh tế số.

5) Quan điểm, giải pháp và kiến nghị về tài chính công với phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam.

6) Quan điểm, giải pháp và kiến nghị về kế toán công với phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam.

7. Tập hợp bài tham gia hội thảo: BCN khoa phân công TS. Phùng Thanh Loan tập hợp tất cả các bài viết gửi tham gia hội thảo của các tác giả gửi đến phungthanhloan@hvtc.edu.vn theo quy định sau:

- File Danh mục bài viết hội thảo khoa học cấp khoa 2022: Liệt lê tất cả các bài viết gửi tham gia hội thảo đã nhận được của các tác giả gồm các thông tin: Số TT; Tên bài; Học hàm, học vị, họ và tên tác giả.

- Tên từng file bài viết gửi tham gia hội thảo ghi: Số TT và tên bài tham gia hội thảo tương ứng với Số TT và tên bài trong danh mục bài viết tham gia hội thảo.

- Tất cả các file bài viết gửi tham gia hội thảo và file Danh mục bài tham gia hội thảo đưa vào folder “Hội thảo khoa học Khoa TCC 2022” gửi vào địa chỉ khoatcc@hvtc.edu.vnthuquitc65@gmail.com.

                                                             TM/BCN KHOA

 

                                                              Bùi Tiến Hanh

 

Số lần đọc: 3
Tin phản hồi
Chuyên mục chính

Hoạt động qua ảnh
Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC0 Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC1 Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC2 Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC3 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20150 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20151 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20152 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20153 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20154 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20155

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Thư viện ảnh  |  Video hoạt động  |  Liên hệ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA TÀI CHÍNH CÔNG
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: khoatcc1963@gmail.com | Website: http://www.hvtc.edu.vn/taichinhcong
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà