Thứ hai, 01/04/2019 - 9:29

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

K/g:        - Bí thư Liên chi đoàn, Bí thư chi đoàn giáo viên

- Thầy/cô chủ nhiệm các lớp sinh viên

Để tổ chức hội thảo khoa học sinh viên năm học 2018 - 2019 với chủ đề “Tài chính công và hợp tác công tư” theo đúng kế hoạch đã được Học viện giao, BCN Khoa TCC phân công thực hiện nhiệm vụ và dự kiến kế hoạch hội thảo cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ của Bí thư Liên chi đoàn (đ/c Thảo):

- Triển khai ngay việc phổ biến và đôn đốc các chi đoàn triển khai thực hiện viết bài tham gia hội thảo.

- Cùng với Bí thư chi đoàn giáo viên phân công đoàn viên thực hiện các phần công việc tập hợp bài viết, biên tập kỷ yếu, chuẩn bị các vấn đề hội thảo.

-  Xây dựng Chương trình, kịch bản và chủ trì tổ chức hội thảo (thời gian cụ thể, đăng ký hội trường, trang trí hội trường, lễ tân, giấy mời, văn nghệ, phân công thực hiện các công việc hội thảo theo kịch bản, thu dọn hội trường…)

2. Thầy/cô chủ nhiệm các lớp sinh viên

Triển khai ngay và đôn đốc sinh viên các lớp chủ nhiệm thực hiện viết bài tham dự hội thảo.

Có trách nhiệm duyệt bài tham gia hội thảo (cả về hình thức trình bày và nội dung) của sinh viên các lớp do thầy/cô chủ nhiệm.

Trực tiếp gửi các bài đã duyệt về hộp thư của khoa chậm nhất ngày 15/04/2019 với yêu cầu sau:

(i) Số lượng bài viết: Mỗi lớp CQ54 và CQ55 tối thiểu 3 bài; Mỗi lớp CQ56 tối thiểu 2 bài. Khuyến khích sinh viên CQ53 viết bài tham gia hội thảo.

(ii) Hình thức trình bày: Bài viết được trình bày trên khổ giấy A4; font chữ Times New Roman, 13; Margins: Top 2,5cm, Bottom 2,5cm, left 3cm, right 2cm; first line 1,2cm, dãn dòng Exactly 17pt, dãn khổ After 6pt.

(iii) Các bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ phải trình bày rõ ràng; có tiêu đề; có nguồn tài liệu tham khảo.

3. Dự kiến Hội thảo tổ chức vào đầu 23/04/2019.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các thầy/cô!

          Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2019

          TM/BCN Khoa TCC

           Bùi Tiến Hanh

Số lần đọc: 88
Tin phản hồi
Chuyên mục chính

Hoạt động qua ảnh
Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC0 Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC1 Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC2 Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC3 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20150 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20151 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20152 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20153 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20154 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20155

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Thư viện ảnh  |  Video hoạt động  |  Liên hệ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA TÀI CHÍNH CÔNG
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: khoatcc1963@gmail.com | Website: http://www.hvtc.edu.vn/taichinhcong
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà