Thứ tư, 26/09/2018 - 9:45

KẾ HOẠCH NCKH SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH CÔNG NĂM HỌC 2018-2019

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Khoa Tài chính công

-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 09  năm 2018

 

KẾ HOẠCH NCKH SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

Năm học 2018 - 2019

 

Thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-HVTC Về việc giao nhiệm vụ NCKH sinh viên năm học 2018 - 2019 ngày 20/09/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính, Ban chủ khoa thông báo kế hoạch NCKH sinh viên năm học 2018 - 2019 của Khoa Tài chính công cụ thể như sau:

1. Công trình dự thi sinh viên NCKH cấp Khoa

- Đối tượng tham gia: Sinh viên thuộc Khoa Tài chính công.

- Số lượng: 17 công trình.

- Thời gian dự kiến tổ chức hội đồng nghiệm thu: cuối tháng 03/2019.

2. Hội thảo khoa học sinh viên

- Chủ đề hội thảo: Tài chính công và hợp tác công tư.

- Quy mô tổ chức: Tất cả sinh viên thuộc Khoa Tài chính công.

- Nội dung hoạt động: Viết và duyệt bài tham gia hội thảo; biên tập và in kỷ yếu; chuẩn bị và trình bày một số vấn đề cơ bản cần hội thảo; tổ chức hội thảo tại hội trường…

- Thời gian thực hiện: Tháng 04/2019.

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 20 triệu đồng.

3. Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa

- Nội dung hoạt động: Tổng kết hoạt động NCKH sinh viên, trao phần thưởng sinh viên NCKH cấp học viện, cấp khoa; báo cáo điển hình về NCKH và tọa đàm, trao đổi về công tác NCKH sinh viên.

- Quy mô tổ chức: Tất cả sinh viên thuộc Khoa Tài chính công.

- Thời gian thực hiện: Tháng 09 năm 2019.

4. Festival sinh viên

- Chủ đề: Tài chính công với biến đổi khí hậu.

- Quy mô tổ chức: Tất cả sinh viên thuộc Khoa Tài chính công.

- Nội dung hoạt động: Chia 4 đội, các đội tập luyện có giáo viên hướng dẫn, tổ chức sân khấu thi giữa các đội trên hội trường có sự tham gia của tất cả các lớp sinh viên.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2018

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 20 triệu đống.

5. Bài báo đăng Nội san(dự kiến số lượng thực hiện): 15 bài

KT.TRƯỞNG KHOA

Phó trưởng khoa đã ký

Bùi Tiến Hanh

Số lần đọc: 9369
Tin phản hồi
Chuyên mục chính

Hoạt động qua ảnh
Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC0 Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC1 Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC2 Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC3 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20150 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20151 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20152 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20153 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20154 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20155

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Thư viện ảnh  |  Video hoạt động  |  Liên hệ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA TÀI CHÍNH CÔNG
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: khoatcc1963@gmail.com | Website: http://www.hvtc.edu.vn/taichinhcong
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà