Thứ tư, 26/08/2015 - 10:47

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Tài chính công năm học 2015-2016

 

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG NCKH SINH VIÊN KHOA TCC

 

(Năm học 2015-2016)

 

A: Chủ đề Hội thảo Khoa học sinh viên: “Tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập”, (dự kiến tổ chức vào tháng 4/2016)

B: Chủ đề Festival năm học 2015-2016: “Xã hội hóa dịch vụ công ở Việt Nam”, (dự kiến tổ chức tháng 11/2015)

C: Danh mục Tên đề tài gợi ý cho các công trình dự thi NCKH của SV

1

Đánh giá công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách xã

2

Tăng cường minh bạch trong đầu tư công ở Việt Nam

3

Phát triển giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh về giá

4

Áp giá dịch vụ giáo dục đối với các trường đại học công lập khối kinh tế: Nghiên cứu thực tế tại Học viện Tài chính

5

Sử dụng công cụ tài chính trong thực hiện chuẩn đầu ra của giáo dục dại học Việt Nam

6

Nguồn lực tài chính cho việc xử lý rác thải tại Thành phố Hà Nội

7

Nguồn lực tài chính cho phát triển nguồn năng lượng bền vững – điện gió

8

Xác định chi phí đơn vị trong giáo dục đại học

9

Huy động các nguồn tài chính ngoài ngân sách cho giáo dục đại học công lập ở Việt Nam

10

Đầu tư công theo hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam

11

Đổi mới cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học ở Việt Nam

12

Tăng cường sự tham gia của người dân trong đầu tư công ở Việt Nam

13

Đẩy mạnh công tác quản lý vốn ODA ở Việt Nam

14

Quản lý nợ đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt Nam

15

Nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp trong quản lý ngân sách địa phương ở Việt Nam

16

Tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập

17

Tài chính công với vấn đề xã hội hóa dịch vụ y tế

18

Tác động của lạm phát với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

19

Hoàn thiện công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ của Kho bạc Nhà nước

20

An ninh nợ công của Việt Nam - Thực trạng và giải pháp.

21

Chính sách tài khóa với vai trò điều chỉnh tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong điều kiện hiện nay

22

Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

23

Nâng cao chất lượng cho vay đối với hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

24

Tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý ngân sách địa phương (Ví dụ: cấp xã)

25

Tăng cường sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách địa phương

26

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển mô hình doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam

27

Đổi mới hệ thống hưu trí ở Việt Nam

28

 Hướng tới việc điều hành NSNN lấy công dân làm trung tâm ở Việt Nam.

29

Tài chính Công với vấn đề xã hội hóa sự nghiệp giáo dục - đào tạo

30

Chính sách tài chính trong việc thực hiện xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam.

31

Chính sách tài chính phát triển nền kinh tế xanh tại Việt Nam

32

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế 

33

Vận dụng chuẩn mực kế toán công trong thiết lập báo cáo kế toán công ở Việt Nam

34

Vận dụng CMKTCQT để đổi mới công tác kế toán thu, chi và xác định kết quả hoạt động sự nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công lập

35

Vận dụng nguyên tắc giá gốc trong kế toán vật tư tại đơn vị HCSN.

36

Vận dụng nguyên tắc giá gốc trong kế toán TSCĐ tại đơn vị HCSN.

37

 Đổi mới công tác quản lý ngân quỹ ở Việt Nam hiện nay; 

38

Vận dụng CMKTCQT đổi mới công tác hạch toán kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập/ Xác định chi phí, giá thành dịch vụ đào tạo đại học công lập

39

Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế trong quản lý xác định chi phí giá dịch vụ công Việt Nam hiện nay;

40

 Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế nhằm hoàn thiện công tác kế toán hoạt động SXKD & CUDV tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam

41

Giải pháp huy động nguồn lực tài chính nhằm chủ động thích ứng quá trình cổ phần hoá của các cơ sở đào tạo đại học công lập.

42

Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế vào vấn đề liên doanh, liên kết giữa các đơn vị sự nghiệp công lập.

43

 Đổi mới công tác hạch toán kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ toàn phần.

44

Sinh viên ngành tài chính với cơ hội việc làm

45

Giải pháp thúc đẩy hoạt động NCKH của Sinh viên

46

Mô hình xếp hạng các trường đại học ở Việt Nam.

47

Giải pháp chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành DN cổ phần.

48

Chính sách tài chính trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong thời kỳ hội nhập kinh tế

49

Chính sách tài chính và vấn đề nợ công ở Việt Nam

50

Xã hội hoá giáo dục Đại học ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

51

Đánh giá tác động của giá dầu đến nền kinh tế Việt Nam

52

Đánh giá tác động của chính sách học bổng đến kết quả học tập của sinh viên Học viện Tài chính

53

Phân tích tác động của tỷ giá đến nợ công ở Việt nam

 

D: Hướng dẫn đăng ký đề tài:

Bước 1: Các nhóm, cá nhân lựa chọn tên đề tài và viết đề cương nghiên cứu chi tiết đến mục và tiểu mục (tên đề tài, tên chương, tên mục và tiểu mục)

Bước 2: Gửi đề cương chi tiết về văn phòng khoa trước ngày 29/09/2015.

Bước 3: Ngày 17/10/2015, Hội đồng khoa học khoa TCC sẽ thông báo đến cho SV tên đề tài, nhóm và cá nhân được lựa chọn.

Bước 4: Nhóm, cá nhân sau khi nhận được quyết định lựa chọn đề tài liên hệ với giáo viên hướng dẫn để tiến hành nghiên cứu đề tài.

Bước 5: Thời gian nộp đề tài trước ngày 29/02/2016

Số lần đọc: 2693
Tin phản hồi
Chuyên mục chính

Hoạt động qua ảnh
Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC0 Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC1 Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC2 Trao Quyết định chuyển Đảng chính thức cho 02 đ/c Phạm Thu Huyền bộ môn Kế toán công và Phạm Thanh Hà bộ môn Quản lý TCC3 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20150 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20151 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20152 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20153 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20154 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.20155

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Thư viện ảnh  |  Video hoạt động  |  Liên hệ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA TÀI CHÍNH CÔNG
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: khoatcc1963@gmail.com | Website: http://www.hvtc.edu.vn/taichinhcong
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà